SÄRSKILDA TJÄNSTER SOM VÅR MOTTAGNING KAN ERBJUDA

 

DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS ATT ENKELT ERBJUDA VÅRA PATIENTER LITE MER SERVICE UTÖVER DET VANLIGA. DÄRFÖR INGÅR FÖLJANDE TJÄNSTER I VÅRT STANDARDUTBUD:

 

 

TIDER UTANFÖR KONTORSTID

Du kan komma till oss även på tider utanför normal arbetstid, som veckoslut och kvällar, efter överenskommelse.

 

DIGITAL RÖNTGEN

Vår intraorala röntgenapparat ger upp till 90 % reducerad strålbelastning jämfört med vanliga röntgenapparater.

 

INTRAORAL KAMERA

Vi använder en liten filmkamera för att visa dig vad vi sett i din mun. Du får möjlighet att i förstoring se det på bildskärmen som du hittills bara känt med tungan.

 

NARKOS

Om så önskas kan alla behandlingar utföras under narkos. Under behandlingen övervakas du av en erfaren narkosläkare. Behandling i sömnen utan stress.

 

BAKTERIETEST VID BEHANDLING AV PARODONTIT

Vi tar prover i tandköttsfickan för att diagnostisera vilka bakterier som orsakat dina besvär och för att vid behov kunna bekämpa aggressiva bakteriestammar med riktad antibiotika.